ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา

กิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

กิจกรรมค่ายชีวะ 

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร12 ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์