Tag - Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ในงาน Open House Pb Open House 2018 เปิดรั้วเทา-เหลือง เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์