YTSA 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

จำนวนผู้เข้าชม 351 views

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2018 หัวข้อ “The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!)” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคลิปวีดีโอ (Clip VDO) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ  The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! ไปยัง อพวช. ทาง E-mail : ytsainfo@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

 เอกสารแนบโครงการ