ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย 1 เมษายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย 1 เมษายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย 1 เมษายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (Jim Thompson) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
นำโดย อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้