ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมชมงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร16 ตึกสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้