ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เข้าร่วมพิธีตักบาตร 27 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เข้าร่วมพิธีตักบาตร 27 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีตักบาตร
ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้