ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยได้รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี2562

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์
ที่สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันในครั้งนี้

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้