ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

มีรายละเอียดดังนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2349

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวนิตย์ วิงมูล โทร 08-5023-8687

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารงานวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/

 

แชร์ข่าวนี้