ข่าวประชาสัมพันธ์

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์ 8 พฤษภาคม 2562

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์ 8 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมทานตะวัน และห้องประชุมทองอุไร
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้