ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการงานด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 26 มกราคม 2562

โครงการบูรณาการงานด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 26 มกราคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบูรณาการงานด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานวิจัยที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมมาเผยแพร่
และบริการวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ และกระบวนการทำไวน์กระเจี๊ยบ
และเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2562 ให้กับกลุ่ม เกษตรปลอดสารปันเตียย เกียรติเจริญ
ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้