ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เป็นประธานในพิธีเปิด

และได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ ข้าราชการบำนาญสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นวิทยากรให้ความรู้

ระหว่างวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 1 – 10 มีนามคม 2562
ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้